Våra värderingar

INTRESSEBEVAKNING, INTE POLITIK!

 • DEN ENDA partipolitiskt obundna gruppen i Tehys beslutsfattande
 • Ingen partipolitik, endast organisationspolitik till förmån för medlemmarna
 • Öpen, diskuterande och ställningstagande grupp
 • Starkt bunden till tehyiternas intressebevakning, utgående från egen värdegrund

   

ORKA I DITT ARBETE!

 • Säkerhet och arbetsvälmående, genom hela arbetslivet
 • Flexibilitet i arbetslivet under alla livsskeden
 • Tillräckligt många yrkesverksamma inom vården

   

KLARA AV UTMANINGAR PÅ LOKAL PLAN!

 • Ett tillräckligt stöd lokalt till fackavdelningarna, så att kompetensförstärkning möjlig
 • Ett starkt förbund och stöd att avtala på lokal plan
 • Likvärdig intressebevakning, arbetssäkerhet och arbetsvälmående även inom privata sektorn - förhindra "shopping" vid kollektiva förhandlingar    
                                                                                                                                                                                             

VI VÄRDESÄTTER SKOLNING OCH KUNSKAP; GÖR DET DU OCKSÅ!

 • Arbetsuppgifter enligt motsvarande utbildning
 • Skolning bör också synnas i lönen