På svenska

DET ENDA PARTIPOLITISKT OBUNDNA VALFÖRBUND I TEHYS BESLUTSFATTANDE

Tehys Fria Påverkare erbjuder dig möjlighet att delta i Tehys beslutsfattande som partipolitiskt obunden. Detta valförbund är öppet för alla tehyiter.

 

Tehys Fria Påverkare är modiga trendvisare, som verkar öppet och medlemsorienterat i Tehys anda.


Är DU den tehyit, som .......

  • deltar och vidtar åtgärder, hellre än att kritisera andra och klaga
  • uppskattar, att man pratar öppet och rakt på sak
  • vill främja jämlikhet och transparent verksamhet
  • förhåller sig lösningsinriktat till olika uppgifter

Tehys Fria Påverkare är öppna, diskuterande och entusiastiska, alltså en grupp för vanliga tehyiter.

Vi styrs av tehyiternas intresse. Vi deltar och jobbar för att förbättra tehyiternas arbetsvillkor utan anknytning till politiska partier.

Inkommande vår är det Tehy val och tehyiterna väljer igen sina representanter.

Om du kan identifiera dig med beskrivningen ovan, ta modigt kontakt! Eller om du känner någon tehyit, som enligt dig borde vara med och sköta våra gemensamma ärenden, tipsa oss eller honom/henne!

 

Bekanta dej med vår policy och våra värderingar​​​​. Kom med och påverka tehyiternas beslutsfattande eller stöd vårt valförbunds mål: 

Bli medlem!