Valsidor 2021

Använd din rösrrätt!​

Påverka vilka som använder den högsta beslutande makten i Tehy och använd din röst i Tehys fullmäktigeval. Röstberättigade är de Tehys fackavdelnings medlemmar och de medlemmar i Tehys studerandeförening, som är medlemmar före utgången av januari 2021 och som inte har obetalda medlemsavgifter.


Första gången i Tehys historia ordnas valet endast elektroniskt, så nu kan du ännu lättare och enklare påverka Finlands största social-, hälsovårds- och småbarnspedagogiska förbunds framtid.

 


Ställ upp som kanditat!

Vem som helst av fackavdelningarnas medlemmar eller studerandemedlemmar kan ställa upp som kanditat.          Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av intressebevakning eller liknande uppgifter. Du är valbar, om du har anslutit dig till Tehy före 31.01.2021 och dina medlemsavgifter är betalda. Om du är osäker på din valbarhet, kan du kolla ditt medlemsskap från Tehys "asiointipalvelu" eller via din fackavdelnings styrelse.
 


TEHYS VAL 2021

Viktiga datum:
 

-​ De som anslutits till Tehy senast 31.01.2021 har rösrrätt och är valbar, även Tehys studerandeförenings                         medlemmar

- Kandidatnominering 08.02 - 28.02.2021

- Valtid; elektronisk röstning 29.03 - 21.04.2021

- Fullmäktigevalets resultat 27.04.2021

- Nya fullmäktiges introduktion och öppningsmöte 08.06 - 09.06.2021 och 30.08 - 31.08.2021