Ryhmän käytännöt

RYHMÄN/VAALILIITON KÄYTÄNNÖT  

 

Ainoana puoluepoliittisesti sitoutumattomana ryhmänä toimintamme perustuu avoimeen keskusteluun. Asiakysymyksissä tavoittelemme yhteisymmärrystä ryhmän jäsenten kesken, emme sido edustajiamme ryhmäpäätöksillä. Henkilövalinnoissa ryhmällä on yhteinen ehdokas. Pidämme tärkeänä edustajiemme mahdollisuutta edustaa niitä kantoja, joilla ovat tulleet valituksi. Edustajanamme voit vaikuttaa vahvasti ja vapaasti. 

Periaatteet ryhmän edustajia valittaessa Tehyn luottamuspaikoille:

Ryhmä asettaa edustajikseen vain sellaisia henkilöitä, jotka ovat olleet ehdolla Tehyn vaaleissa. Vaaleissa saatu kannatus ja äänimäärä ei kuitenkaan ole määräävä tekijä henkilövalinnoissa. Edustajat luottamuspaikoille valitaan demokraattisesti.  Mahdollisissa äänestystilanteissa ryhmän edustajan odotetaan äänestävän ryhmän valitsemaa edustajaa. Mikäli hän ei ole ryhmän valitseman ehdokkaan takana, hän ei osallistu kyseiseen henkilövalintaan.

Mikäli ryhmällä ei ole omaa ehdokasta:

Henkilövalinnoissa voidaan tehdä sopimuksia muiden ryhmien kanssa, kun vaalit on käyty ja ryhmien saama kannatus on selvillä. Mikäli henkilövalinnoissa on vaihtoehtoja, joiden taakse ryhmän jäsen ei voi asettua ryhmän päätöksestä huolimatta, hän äänestää oman näkemyksen mukaan. 

Ryhmäpuheenvuoro ja asiakysymykset:

Ryhmäpuheenvuorossa esitetään ryhmän kanta, josta vallitsee konsensus. Asiakeskustelussa yksittäiset jäsenet voivat halutessaan esittää omat näkemyksensä. Asiakysymyksissä ryhmän edustajat voivat äänestää oman näkemyksensä mukaisesti.


Ryhmän/vaaliliiton edustajien valinta:

Valtuustovaalit

Tehyn puheenjohtajisto

Tehyn puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Yhdistyksen kokous valitsee ryhmän puheenjohtajaehdokkaan.

Valtuusto

Ryhmän vetäjän ja ryhmän neuvottelijoiden valinnat

Valtuustoedustajat valitsevat keskuudestaan. Toimii vaaliliiton ryhmyrinä ja hoitaa yhteydet muihin ryhmiin. Neuvottelijoita valitaan kaksi (2).

Valtuuston puheenjohtaja ja varat

Valtuustoedustajat valitsevat keskuudestaan

Tehyn hallitus

Valtuustoedustajat valitsevat vaaleissa ehdolla olleista

Työttömyyskassan hallitus

Valtuustoedustajat valitsevat vaaleissa ehdolla olleista

STTK, SOTE ry, Pardia, jne.

Valtuustoedustajat valitsevat vaaleissa ehdolla olleista

Toimikuntien edustajien valinta

Valtuustoedustajat valitsevat keskuudestaan