Tehyn vaaliblogi: Sari Niemelä VV

Tehyn vaalit lähestyvät. Valtuustovaaleissa voi äänestää 29.3.– 21.4. Ehdokkaaksi voi asettautua 8. – 28.2. Vaalitulokset julkaistaan 26.4. Yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa Tehy julkaisee blogisarjan, jossa valtuustoryhmien edustajat kertovat toiminnastaan ja tavoitteistaan. Tässä blogissa on vuorossa Tehyn Vapaat Vaikuttajat – Tehys Fria Påverkare.

Sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä kasvatusalan vetovoima on laskussa. Juhlapuheissa alati arvostettu alamme on menettämässä niin nykyisiä kuin tulevia osaajia. Merkittävä epäkohta on alan palkkaus sekä työolot; on aika toimia, mikäli muutosta parempaan halutaan.

Media tuo toistuvasti esiin kuormituksen ja haasteet työoloissa. Viestinnän sävy on negatiivispainotteinen, jollaiseen sorrumme ajoittain myös itse. Meidän tulee tuoda esiin myös alan hyvät puolet, positiiviseen sävyyn. Ryhdytään yhdessä toimeen! Vaikutetaan Vapaasti ja vahvasti vetovoimatekijöihin, positiivisella nosteella.

Alan osaamisvaatimukset ovat kasvussa, digitalisaatio ja työtehtävien muutos haastavat meitä ammattilaisia. Edunvalvonnan näkökulmasta osaamis- ja vaativuustasojen nousun pitäisi vaikuttaa vastaavasti myös palkkaukseen. Olisi siis kehitettävä järjestelmä, jossa lisäkoulutuksen, kasvavan kokemuksen ja vastuun myötä myös rahallinen korvaus tehdystä työstä nousee. Läpinäkyvä, sopimukseen kirjattu malli kannustaa kehittämään omaa osaamista ja siirtymään vaativampiin tehtäviin. Tämä motivoi ottamaan vastuuta ja kouluttautumaan.

Palkkauksen lisäksi vaikuttajien on korkea aika suunnata katseensa työoloihin. Erityisen tärkeänä tekijänä työolojen kehittämisessä pidämme hoitotyön johtamisen tuomista tälle vuosituhannelle. Autoritäärisen johtamisen aika on ohi.

Työtehtäviin perehdytys suunnitelmallisesti sekä riittävät, ammattitaitoisen henkilöstön resurssit tulisi olla selviö. Väkivallan lisääntyessä työntekijöiden turvallisuuden takaaminen on ensisijaisen tärkeää. Työnantajalla tulisi olla työhön liittyvissä väkivaltatilanteissa velvollisuus toimia aktiivisesti ja olla työntekijän tukena mahdollisen oikeusprosessin aikana.

Milloin työnantajat heräävät kilpailemaan osaavasta työntekijästä? Kannustava ja oikeudenmukainen palkkaus, työaikajoustot, kannustinjärjestelmät sekä työsuhde-edut ovat keinoja takaamaan alan pito- ja vetovoima.

Tehyn valtuutettuna olet osa tätä toimijajoukkoa, jonka tavoite on parantaa työoloja ja palkkausta. Kompromissit ovat välttämättömiä, mutta jokainen askel, pienikin päätös kohti parannusta, on askel eteenpäin.

Tulevat vaalit ovat puhtaasti valtuustovaalit, puheenjohtajana jatkaa istuva puheenjohtaja. Valtuuston jäsenet käyttävät Tehyssä ylintä päätäntävaltaa. Kuka päättää sinun asioistasi Tehyn valtuustossa? Oletko se sinä tai lähellä oleva kollegasi? Vai onko hän joku toinen ammattialaasi edustava, joka edustaa juuri sinun tehyläisyyttäsi; perusterveydenhuollon osaajana, suuren sairaanhoitopiirin konkarina tai yksityisen alan asiantuntijana?

Ainoana puoluepoliittisesti sitoutumattomana ryhmänä toimintamme perustuu avoimeen keskusteluun. Pyrimme ryhmässä yhteisymmärrykseen, emme sido ketään ryhmäpäätöksillä, arvostamme mielipiteitä. Meillä jokainen saa olla juuri sellainen tehyläinen, jona tuli valituksi. Hyppää mukaan Vaikuttamaan Vapaasti tai anna arvokas äänesi Tehyn Vapaille Vaikuttajille! Hoppa med!

 

Sari Niemelä, Vapaat Vaikuttajat