Sarin Sepustus

SARIN SEPUSTUS
 

Olen toiminut Tehyn päättävissä elimissä vuodesta 2009. Olin ensin liittokokousedustajana 2009 ja 2013 minut valittiin Tehyn hallitukseen varajäseneksi. Tämä rooli antoi minulle Tehyn valtuustoon puhe- ja läsnäolo-oikeuden. Nyt viime vaaleissa 2017 minut valittiin varsinaiseksi valtuutetuksi. Vuodet ovat antaneet tietoa, kokemusta ja näkemystä päättäjänä, pienestä ammattiosastosta ponnistaen isoihin saappaisiin. Tehyn valtuutettuna olen päättävässä asemassa. Olen pohtinut mielessäni mitkä arvot minua ohjaa. Arvopohja on laaja, mutta muutamia ajatuksia olen tässä nyt yleisellä tasolla mielessäni pyöritellyt.

Luottamus on tärkeää päättävässä asemassa olevalle. Olet jo saavuttanut luottamusta, kun sinut valitaan tähän rooliin.  Luottamusta tarvitaan päätöksenteossa, se on tärkeää yhteistyön edistämisessä, arvostuksen luomisessa. Avoimuus ja luottamus kulkee käsikädessä, avoimuus lisää luottamusta. Oikeudenmukaisuus saa voimaa avoimuudesta ja luottamuksesta. Nämä kolme arvoa antavat rohkeutta. Rohkeutta vaikuttaa, kyseenalaistaa ja toimia arvojensa mukaisesti. Joskus olemme asioista eri mieltä, mutta se ei saa vaikuttaa yhteistyöhön. Jos omat arvosi luovat pohjan mielipiteellesi ja valtaosa on toista mieltä, vaatii rohkeutta olla eri mieltä. Jos toista mieltä oleminen tarkoittaa, että sinä olet ulkopuolinen, niin pitäisikö muuttaa omaa mielipidettä, jotta sinut koetaan yhteistyökykyiseksi ja kuulut porukkaan. Eri mieltä olemalla syntyy konflikti, mutta konflikti ei aina ole negatiivinen asia. Konflikti mahdollistaa ajatusten vaihdon, tekee tilaa keskustelulle ja mahdollisesti luo polun yhteiselle näkemykselle. Arvokonflikti saattaa vähentää merkityksellisyyden kokemusta, joten omista arvoistaan pitää pitää kiinni. Joskus mielipide voi muuttua myös sen mukaan mitä tietoa saat asiasta, josta mielipide on luotu. Joskus päätöksenteossa joutuu tekemään kompromisseja ja se täytyy myös hyväksyä.

Tuleva neuvottelukierros on tiedostettu vaikeaksi. Yllä oleva pohdintani kuvaa hyvin, mitkä tekijät vaikuttavat myös neuvotteluissa. Oikeudenmukaisuus on neuvottelukierroksen tärkein teema.  Meidän tehyläisten tulee luottaa neuvottelijoihimme, vaikka kaikkea tietoa ei voi avoimesti jakaa. Neuvottelujen edetessä tulee konflikteja, kyseenalaistetaan yhteistyökykyä, ollaan asioista erimieltä ja joudutaan myös tekemään kompromisseja.

Tehyn tavoitteena on tällä vuosikymmenellä saada vihdoinkin sosiaali- ja terveydenhuollon palkat ja työolot kuntoon. Onko se realistista? Mottoni on: Mitään ei saa, ellei uskalla! Nyt ainakin on uskallusta pyytää tai pikemmin rohkeutta vaatia.

Insinööri (AMK) ja Terveydenhoitaja (AMK), sama koulutustaso opintomäärältään, molemmissa pääosin päivätyön luonteinen työaika, heidän tehtävänkohtainen palkka ero 673€/kk:ssa kuntatyönantajan julkaiseman tilaston mukaan (https://www.kt.fi/tilastot-ja-julkaisut/palkkatilastot). Kuntatyönantajalla ei ole koskaan ollut varaa kilpailla palkalla. Totuus kuitenkin on, että miesvaltaiselle tehtävälle, koulutus ja tehtävän vaativuus huomioiden, on kuntatyönantajalla ollut varaa maksaa. Sinänsä en pidä merkityksellisenä vertailla eri ammatteja ja niiden palkkoja, jokaisella koulutustasolla ja ammatilla on oma merkityksensä yhteiskunnassa. Palkan määräävä tekijä tulisi olla koulutus, osaaminen sekä työn vaativuus ja vaikuttavuus, eikä naisvaltaisuus. SAMANARVOISESTA työstä tulee maksaa samanarvoinen palkka, ja Suomessa tämä ei toteudu.

Olemme jälleen huomanneet mediassa, että Tehyn neuvottelutavoitteista puhuttaessa nostetaan esiin sairaanhoitajat. Media tykkää käyttää lyhyttä ja napakkaa termiä, Tehyn viestinnän kovista yrityksistä huolimatta saada termiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Tehyläisiä ammatteja on paljon muitakin kuin sairaanhoitajat. Me tehyläiset toimijat ja päättäjät tiedämme tämän, että neuvottelemme kaikkien tehyläisten ammattiryhmien eduista. Toivon että myös kaikki jäsenemme tämän tietävät. Pääasia kuitenkin, että saamme näkyvyyttä mediassa tavoitteillemme, olkoon vaikka kadonneen sairaanhoitajan metsästyksellä…

Kaikki TSEMPPI ja tuki meidän rohkeille neuvottelijoillemme!

Sari Niemelä